Viseuniverset

Ordet ”univers” inviterer umiddelbart til sted-tenkning, eller det motsatte: et ikke-sted. Tanken bak å utforske en sjanger sitt univers er nettopp dette. Å finne et sted eller et ikke-sted som har muligheter, men som likevel kan inneholde uante innfallsvinkler. Visen som sjanger har historiefortelling i bunn, og det er fortellingen, narrativet som syr sammen de ulike kunstuttrykkene i arbeidet mot en forestilling. Forestillingen er imildertid ikke kun et konsertarrangement, det er også hendelser på nettet: sosiale media som facebook, instagram , twitter og snapchat og nettsiden til M. Rodgers brukes til å fortelle historier, forme videre utvikling i samspill med de som lytter, tar i mot og kanskje responderer.

M. Rodgers er en artist med en stor forkjærlighet for det rare, enkle og rene. Historier om menneskeliv og det som hender når edring inntreffer og valg skal tas, er et tilbakevendende tema i viseuniverset. Dette er visekunst hvor tekstene underbygges av vokal lekenhet i ukompliserte, men uttrykksfulle arrangement. M. Rodgers har lang fartstid som både musiker og sanger og har medvirket i ulike band og prosjekter både i inn og utland, hun er utdannet sanger og med jazz som hovedfelt med en påbygging musikkpedagogikk og administrasjon og ledelse fra Nmh. Musikken hennes er små historier pakket inn i elegante melodier krydret med jazz.

«Viseuniverset» er et kunstprosjekt på tvers av ulike uttrykksformer hvor grensene og mulighetene i visesjangeren utforskes. Det er sanger Marion Rodgers Løseth, under artistnavnet M. Rodgers, sin egenkomponerte musikk som dannet utgangspunktet for samarbeidet, men alle kunstuttrykkene påvirker retningen prosjektet tar underveis.

Visuelle og lydlige eksperimenter la grunnlaget for arbeidet til forestillingen 20.februar 2016.  Konsertrommet som en romlig opplevelse var sentralt – hvordan kan rommet kommunisere, spille på lag med, eller skape kontrast til det musikalske. Forestillingen bla hold på Chagall i vaskerelven i Bergen sentrum, fordi lokalene der egner seg godt til å skape et utvidet scenerom. Ved å ta skrittet ut av tankegangen rundt en ordinær konsertproduksjon som forholder seg til en del faste rammer og over til en tilnærming som innlemmer visuelle uttrykk, skal visens musikalske univers utforskes.

”Det vakre”  – visens estetikk, den vakre visesangen er spesielt interessant å utforske i samspill med andre kunstuttrykk.  Det stilles spørsmål ved om det estetiske rommet ”vakker visesang” har en dybde, en bakside – en romlighet, eller om det enkle, såre, vakre kan fremelskes og hva som da kan ligge i eventuelle klisjéer. Rammene og grensene rundt den musikalske klisjéen er interessant å utforske i dialog med andre kunstuttrykk.

Visesjangeren er ofte assosiert med et enkelt musikalsk uttrykk, men favner ofte store, allmennmenneskelige tema. Gjennom tverrfaglig kunstnerisk arbeid skal vi utforske denne balansegangen mellom det enkle og det store.

Fremover er arbeidsfokus på at dialogene mellom kunstuttrykkene jobbes sammen til en forestillinger som delvis kan bestå av planlagt aktivitet, og delvis av improvisatoriske elementer. Det eksperimenteres rundt hva som kan tilføres av lydlige og visuelle uttrykk, om visen som sjanger er utvidbar, om den kan fornyes, lekes med og vise seg å inneholde nye muligheter. Eller om det kanskje skjer noe helt annet. Kan hende blir kommunikasjonen enkeltmonologer som sammen kommuniserer noe om det samme. Alt dette med stor respekt for visesjangeren som danner rammene for det som er utgangspunktet for eksperimentet.

 

Kunstnere i prosjektet

Stian Morsund – webdesigner

Anett O. Skansen – skuespiller, dramaturg og scenograf

Marthe Torsvik – makeupartist

Ove Kjærgård – lystekniker

Andreas Servan – visuell kommunikasjon

Nikita Solenov – fotograf

Kristin Frotjold – koordinator; dokumentasjon, promotering.

 

Musikere:

Marion Rodgers Løseth – tekst, melodi, vokal, gitar, ukulele, fiolin, tangenter og kalimba

Stefan Williams Hansen – trommer

Edgar Esau Pinto De Paz – bass

Sveinung Fossan Bukve – gitar

Maja Svisjdahl  –  vokal og synth

Ceri Angharad Rimmer – Harpe

Ingrid R. Eriksen – Bratsj