Colors From The World, Vernissage @blekk <3 Konsert: M. Rodgers feat. Ceri Angharad Rimmer

Vernissage 27. Sept. kl 18:00

Acoustic concert: M. Rodgers feat. Ceri Angharad Rimmer kl. 18:45

Blekk er en butikk og et utstillingsrom for illustrasjonskunst, samt illustrasjonsbyrå.

Lille øvregaten 12 – rett ved fløybanen.

 

Colors From The World:
Celebrating children’s art and creativity.
Increasing education possibilities for children around the world.

«Colors From The World» is a Bergen based social venture with a mission to help under-resourced schools around the world get critical educational resources so that children can get quality education. Colors From The World sells children’s art based high quality products like wall hangings and merchandise and shares the revenues into school funds towards educational resources. «We believe that every child has right to quality education and we aim to be catalysts in making a sustained impact towards education of children in under-resourced schools worldwide.»

«Colors From The World» er et Bergensbasert sosialt tiltak som har som mål å hjelpe dårlig utrustede skoler verden over med kritiske undervisningsressurser slik at barna kan få en kvalitetsrik udannelse. Colors From The World selger veggkunst og merchandise av høy kvalitet med motiver tegnet og malt av barna fra skolene, og deler fortjenesten opp i fond til innkjøp av skoleutstyr. «Vi mener hvert barn har rett til en utdannelse av god kvalitet, og vi tar sikte på å være katalysatorer i å gjøre varige forbedringer i opplæring av barn på dårlig utstyrte skoler verden over».

Website:
colorsfromtheworld.org

Facebook-page:
facebook.com/ColorsFromTheWorld